Banner

 

Převeliká klubová radost a ještě větší blahopřání juniorům MRS resp Bojkovice a taky trenérovi za jejich výkony na tomto šampionátu.

Michal Melnar - Mistr ČR

Michal Mikeska - vicemistr ČR

Patrik Martinec - 4 místo

Radek Gračka - 14 míísto

Viťa Paclacký - trenér

 

 

 

 

 

POZOR ZMĚNA : z důvodu špatné předpovědi počasí, se níže uvedené závody překládají na termín 18. a 19. dubna 2015

 

PROPOZICE:

 

MČR JUNIOŘI - JEZERO - SKALIČKA 4.4.2015

VC VÝCHODNÍCH ČECH - JEZERO - SKALIČKA 5.4.2015

 

 

Tak jsme si dnes, po nekonečném trénování výroby návazců, konečně začali vázat mušky.

Jezera se blíží wink.

 

DSC 0004

 

DSC 0006

 

Přítomni:
Jiří Pejchar - manažer juniorů ČR, předseda odb. JUNIOŘI
Milan Čubík - Moravský rybářský svaz Brno
Radek Svašek - Územní svaz města Prahy
Rošta Oliva - Výbor úz. sv. pro Sev. Moravu a Slezsko
Martin Grun - státní trenér juniorů
Karel Řezanka - Jihočeský územní výbor České Budějovice
Josef Kanta - Západočeský územní svaz Plzeň
Za Severočeský a Středočeský územní svaz není zatím žádný zástupce.
Program jednání:


1) – Úvod

Státní trenér juniorů nominoval pro Mistrovství světa juniorů v USA Colorado, Vail
tyto závodníky: Libor Marienka, Jakub Adam, Martin Vlk, Filip Svašek a Petr
Červenka.
2) – Termínový kalendář juniorských závodů ČR

Byl stanoven juniorský termínový kalendář pro rok 2015, který je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 1.
3) – Pravidla pořádání juniorských závodů ČR pro rok 2014

Juniorské závody ČR se budou konat dle platného závodního řádu LRU muška pro
rok 2015 včetně úprav pro juniory. Milan Čubík navrhl pořádat juniorské závody dle
systému pořadatele. Návrh byl jednohlasně přijat. Každý pořadatel však musí vždy
uvést systém závodu a matic přesně do propozic.

Martin Grun připraví systém rozhození skupin, který bude vyzkoušen na některém
juniorském závodě 2015.

Pořadí pořadatelství obou MČR: 2015 Západočeský úz. svaz Plzeň
2016 Jihočeský územní výbor ČB
2017 Východočeský územní svaz
2018 Územní svaz města Prahy
2019 VÚS Severní Morava a Slezsko
2020 Moravský rybářský svaz

Ubytování a stravování Bylo dohodnuto respektovat navržené ubytování
pořadatelem, tak aby byli závodníci co nejvíce
pohromadě. (pokud ho pořadatel je schopen zajistit)
Vyzkoušet doprovodný program.

Matice závodů: Systém matic závodu bude vždy uveden přesně
v propozicích. Odpovědnost za matici nese pořadatel.
Matice bude ke kontrole ještě před závodem na poradě
kapitánů.

Kategorie: Vyhlašujeme celkovou kategorii do 19let a kategorii
„Benjamin“ do 12 let včetně. Tzn. ročník 2003 a mladší.
Doporučuje se neúčast končícímu ročníku závodníků na
juniorských závodech daného roku.

Losování a nasazování závodníků do závodů:
Milan Čubík navrhl zrušení nasazování závodníků což
bylo jednohlasně po diskusi odsouhlaseno. Pořadí
losování bude losováno při prvním závodě dle žebříčku
2014 a na dalších závodech dle aktuálního žebříčku.
Pořadí losování losuje před závodem pořadatel s hlavním
rozhodčím a jedním členem rozhodčí komise.

Juniorský žebříček 2015 a bodování závodů:
Milan Čubík podal návrh na vyrovnat bodování všech
juniorských závodů nedělat bodové rozdíly. Návrh nebyl
schválen. Bylo však navrhnuto zvýšení bodů v jednotlivých
závodech. Jednohlasně bylo odsouhlaseno toto bodování
pro rok 2015. Mistrovství republiky 25 bodů a ostatní
pohárové závody 20 bodů. Za každé horší umístění -1 bod.
Martin Grun navrhl započítávat do juniorského žebříčku
výsledky ze seniorských závodů. Po diskusi bylo navrženo
a odsouhlaseno započítávat jeden říční a jeden jezerní
závod ze seniorské kategorie. (hlasování 6 pro 1 proti)
Pokud juniorský závodník získá lepší bodové umístění na
seniorském závodě může si jej vyměnit za 1 juniorský. Smí
však vyměnit pouze 1 říční a 1 jezerní.
Martin Grun navrhl počítat i zahraniční závody což nebylo
odsouhlaseno. (hlasování 1 pro a 6 proti)
Juniorský žebříček bude tvořen vždy aktuálně po každém
juniorském závodě. Odpovídá Jiří Pejchar a Zdeněk Marek.
Aktuální žebříček bude posílán na www.rybsvaz.cz a
www.muskarskezavody.cz. Bude také posílán mailem
všem členům komise mládeže LRU muška.

Firma Monfish přislíbila podpořit pro rok 2015 vyhodnocení
juniorského žebříčku. S firmou HENDS Products bude
jednat Jiří Pejchar v polovině února. Počet ohodnocených
závodníků bude určen dle množství cen. Výsledky zajišťuje
Jiří Pejchar a budou vyhlášeny na posledním juniorském
závodě. Sponzoři budou prezentováni v hlavičce
juniorského žebříčku po celý rok a také na všech
juniorských závodech sezony 2015.

Garant: Na každém závodě bude vždy stanovena rozhodčí komise,
která bude zároveň plnit funkci garanta závodu. Po
skončení závodu vypracuje rozhodčí komise zprávu
garanta. Formulář vypracuje Milan Čubík.

 

Podařilo se : nová řada kroužkovacích lametek k dispozici. Mezi nimi č.20 - návrat legendy.

Cena 60,- / balíček

Lze objednat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Scan

PRO VĚTŠÍ ROZLIŠENÍ KLIKNĚTE ZDE !!!