Banner

Odbor JUNIORŮ - LRU muška ČR   ZÁPIS SCHŮZE dne 23.1.2010

Tento odbor vznikl pro lepší a kontrolovatelnější práci s juniory. Dne 5. prosince byli
na odboru LRU muška požádáni všichni zástupci krajů, aby vyslali jednoho zástupce,
který bude mít juniory ve svém kraji na starost.

Přítomni:
Milan Čubík - státní trenér juniorů ČR
Jiří Pejchar - manažer juniorů ČR
Zdeněk Marek - Moravský rybářský svaz Brno
Radek Svašek - Územní svaz města Prahy
Karel Řezanka - Jihočeský územní výbor České Budějovice
Josef Kanta - Západočeský územní svaz Plzeň
Rošta Oliva - Výbor úz. sv. pro Sev. Moravu a Slezsko
Za Severočeský a Středočeský územní svaz není zatím žádný zástupce.

Program jednání:

1) – Ustanovení odboru juniorů LRU muška ČR
Předseda odboru: Jiří Pejchar
Místopředseda odboru: Milan Čubík
(Milan Čubík jako státní trenér se zřekl hlasovacího práva a jeho hlas bude pouze
rozhodující při nerovnosti hlasů)

2) – Termínový kalendář juniorských závodů ČR
Byl stanoven juniorský termínový kalendář pro rok 2010, který je součástí tohoto
zápisu jako samostatná příloha č. 1. Viz termínový kalendář na našich stránkách.

3) – Pravidla pořádání juniorských závodů ČR pro rok 2010
Juniorské závody ČR se budou konat dle platného závodního řádu LRU muška pro
rok 2010 s tím, že odbor juniorů specifikoval systém matic, bodování, atd. takto:
Jednodenní závody: Chytají se na 4. hodnocená kola za použití rozhodčích
zajištěných pořadatelem. Závodníci budou rozlosováni do skupin A, B.
Dvoudenní závody: Chytají se na 4. hodnocená kola za použití rozhodčích
z řad zúčastněných juniorských závodníků. Závodníci
budou rozlosováni do skupin A, B. (skupina A chytá
skupina B měří a pak naopak)

Propozice a přihlášky: Pořadatel je povinen nechat vyvěsit propozice k daným
závodům na web ČRS (www.rybsvaz.cz) a MK Bojkovice(www.mkbojkovice)
nejpozději 28 dnů před samotným závodem. Propozice musí obsahovat
přihlašovací formulář s údaji potřebné pro pořadatele. Účastníci závodu tento
formulář vyplní a zašlou elektronicky pořadateli nejdéle 14 dní před samotným závodem.
Matice závodů: Jiří Pejchar připraví šablony matic závodů a rozešle všem
zástupcům odboru.

Losování a nasazování závodníků do závodů:
Na všech závodech bude první polovina startovního pole nasazována.
Pro první závod bude pro nasazení použito pořadí z juniorského žebříčku 2009,
který je samostatnou přílohou č. 2 tohoto zápisu). Pro nasazení na další závody
bude použit SOUČET pořadí z juniorského žebříčku 2009 a aktuálního žebříčku 2010,
který bude aktualizován po každém závodě (provádí Jiří Pejchar). Druhá polovina
startovního pole bude dolosována do obou skupin. Pro druhou polovinu startovního
pole bude vždy před samotným losováním vylosováno pořadatelem pořadí
losování závodníků.

Prochytávač: Pokud pořadateli vznikne ve startovní listině (dle matice)
volné místo je povinen toto místo zaplnit. Pokud se mu nepodaří zajistit žádného
juniorského závodníka musí zajistit prochytávače, který však nezávodí v 1. ani v 2. lize
ČR. Prochytávač si bude v závodě počínat jako normální závodník, ale jeho pořadí ve skupině
bude vždy poslední místo.

Bodování jednotlivých závodů:

MČRJ jezero, řeka - 20 bodů (-1)
Ostatní závody     - 15 bodů (-1)


Do žebříčku se počítá 5 nejlepších závodů. Pokud se závodů účastní zahraniční závodník
bude pro hodnocení do žebříčku smazán a závodníci pod ním se posunou o
danou příčku nahoru.

Tour de HENDS (MONFISH): Všech šest pohárových závodů se bude
počítat do celkové soutěže nazvané dle sponzorů. Vše připraví M. Čubík a Zdeněk Marek.
Výsledky Jiří Pejchar. Bližší informace budou uveřejněny do začátku sezóny. 

Ubytování a stravování: Ubytování a stravování není pořadatelem zajišťováno.
Pořadatel zná okolní možnosti takže v propozicích doporučí varianty pro ubytování, které se
účastníci již zajistí sami. Pokud pořadatel bude zajišťovat nějaké stravování uvede
to do přihlašovacího formuláře v propozicích.

Povolenky: Řeší pořadatel daného závodu.
Jiří Pejchar se pokusí získat nějakou hromadnou povolenku pro závody umístěné
mimo JÚS a MRS.

V Chotěboři dne 25.1.2010 Jiří Pejchar

 

 

ROK 2010 PRO JUNIORSKOU REPREZENTACI (a nejen ji)

 

Tak nám již běží rok 2010, který bude rokem obhajoby dvou zlatých medailí (tým a Jindra
Kalivoda)z Mistrovství světa a to znamená, že se budeme muset opravdu pečlivě připravit,
aby jsme na krásných slovenských řekách uspěli.

V září 2009 jsme sice již na některých řekách kde se bude závodit trénovali, ale přesto je
nám snad všem jasné, že v přípravě nesmíme podcenit žádnou maličkost, protože jakékoliv
podcenění se prakticky vždy nemilosrdně projeví.
A taky musíme mít víru, že i ta pověstná kapka štestí bude na naší straně.

Základ juniorské reprezentace byl již oznámený, ale pro pořádek :

Starýchfojtů Lukáš ; Skrášek Libor ; Svoboda Lukáš ; Kalivoda Jindřich a Chlumský David.
Pokud se nestane něco mimořádného, tak tito jmenovaní na Slovensko jedou.
K nim přibude ještě jedno jméno, které zatím neznám a bude to junior(ka) s nejlepší jarní
formou, který(á) není mezi uvedenými. A kdo skutečně nastoupí do prvního kola
Mistrovství světa to rozhodnu až v poslední možné chvíli.

Na konec února jsme s Jirkou Pejcharem  svolali tzv suché soustředění, protože jednak
jde vývoj stále dopředu a jednak prostor pro zlepšování ve vázání i teorii je stále dost velký.

Taky se Jirkovi podařilo nadějně rozjednat různé možnosti podpory s potencionálními
sponzory a pokud se toto podaří, tak to bude k velkému prospěchu nejenom juniorské
reprezentace, ale i celému juniorskému závodnímu poli.

Již jste se taky na našich stránkách dočetli o "stvoření" Komise pro mládež při odboru
LRU muška. V této komisi jsou zatím zástupci šesti krajů a já doufám, že se brzy najdou
lidi ochotní pracovat s mládeží i v krajích zbývajících.

Proběhla první schůze této komise a chci tímto všem zúčastněným poděkovat za velmi
poctivý a odpovědný přístup, což ve výsledku znamená, že kromě toho, že je utvořen
juniorský závodní kalendář pro rok 2010, tak se hlavně podařilo sjednotit celý systém
pořádání juniorských závodů. Celý tento systém je zpracovaný, bude předložený odboru
LRU muška v březnu na řádném zasedání odboru a pokud bude schválen, tak jej ihned
do detailů zveřejníme. Nicméně si myslím, že nebude problémem (přestože jsem s tím
právě já otálel), aby jsme systém, který budu navrhovat na odboru, představili na našich
stránkách již nyní. Poprosím Zdeňka Marka aby tak co nejdřív učinil.

Na závěr chci všem juniorům, kteří budou jezdit na závody popřát dobrou zábavu a dobré
výsledky. Ale hlavně chci všem dospělákům , kteří se o juniory starají, vozí na akce a
připravují je, popřát pevné nervy, radost z této práce a taky to co pro dobrý výkon
v tomto sportu všichni potřebujeme - plné peněženky.

Zdraví Milan Čubík

 

 

 

V sobotu 23. ledna proběhlo v Senohradech sezení komise mládeže.

Tato komise vznikla na základě hlasů nás závodníků , kteří se motají kolem mládeže,
aby připravovala náměty a podklady pro odbor LRU muška zaměřené na
juniorskou
mládež. Komise je složena ze zástupců územních svazů a trenéra juniorské
reprezentace. Předsedou této komise byl zvolen Jiří Pejchar.
Na první schůzce se řešila organizace závodů, způsob bodování  a podobně.
Návrhy komise musí schválit odbor LRU, ale můžu určitě naznačit jakým
směrem
se budeme ubírat.
V této sezóně nás čeká osm závodů. Do žebříčku by se mělo počítat pět nejlepších.
Z osmi závodů jsou dvě jezera a šest řek. Závody by se měly chytat vždy čtyřkolově.
Každé kolo by se bodovalo samostatně. Vždy ve dvou skupinách – sektorech A, B.

Pokud bude závod jednodenní pořadatel zajistí rozhodčí. Dvoudenní závody se budou
chytat podle loňského modelu. Závody jsou již v termínovém kalendáři.
Změny budou asi i v bodování. Určitě bude za závod méně bodů, jako jsme mívali.
Určitě to bude k prospěchu věci.Více informací uveřejníme až po zasedání odboru,
který tyto změny musí posoudit a schválit.

 

 

 

Posezení s Dušanem Strejcovským.

O lovu tarponů se bude povídat v Záhorovicích 20.2.2010 od 9.30.
Případní zájemci dejte vědět Milanovi nebo Zdenkovi.
Podle počtu účastníků stanovíme místo přednášky.

Zve MSK Bojkovice

 

 

 

 

Je vidět , že muškař si díru vždycky najde.